Psychoterapia indywidualna

Brak życiowej satysfakcji, trudności w relacjach z innymi, poczucie osamotnienia, niezrozumienia, nieradzenia sobie, odczuwanie silnych emocji (m.in. smutku, lęku, niepokóju, wstydu), które utrudniają i dezorganizują codzienne funkcjonowanie, popełnianie wciąż tych samych błędów, dolegliwości somatyczne - to objawy, które warto skonsultować z psychologiem. Często okazuje się, że psychoterapia jest pomocna w poradzeniu sobie z tego typu dolegliwościami. Dostarcza ona wiedzy na własny temat, pozwala głębiej zrozumieć siebie, przez co daje możliwość świadomego kierowania swoim życiem. Prowadzi do trwałej zmiany. Porządkuje uczucia i myśli. Pomaga lepiej funkcjonować w relacjach z innymi, uczy rozwiązywać konflikty. 

W swojej pracy wykorzystuję głównie podejście analityczne  oraz psychodynamiczne, ale przed podjęciem przez Pacjenta psychoterapii zapraszam na konsultacje wstępne, które pozwalają na rozpoznanie problemu i zaproponowanie najkorzystniejszej formy pomocy.