Integracja sensoryczna

Jest to termin, który określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Jest to proces, w którym mózg dokonuje rozpoznania, segregowania i interpretacji informacji dostarczanych ze wszystkich zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, równowaga, czucie ruchu.  Integracja sensoryczna wpływa m.in. na koordynację, umiejętność koncentracji, wykonywanie precyzyjnych ruchów, równowagę, relacje społeczne i funkcjonowanie emocjonalne. 

 

Objawy mogące świadczyć o zaburzeniach w zakresie integracji sensorycznej:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • nadpobudliwość ruchowa, 
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
 • nietoleracja dotykowa (np. gdy dziecko nie lubi obcinania paznokci, mycia włosów, zębów, czesania),
 • labilność emocjonalna, obniżone poczucie własnej wartości, 
 • trudności z koncentracją uwagi,
 • trudności w nauce czytania i pisania, 
 • mylenie stron prawo-lewo
 • niezgrabność ruchowa,
 • unikanie zajęć sportowych,
 • zauważalne unikanie stałych aktywności na placu zabaw, np. zjeżdzania, huśtania, wspinania się. 

 

Diagnoza integracji sensorycznej (dwa-trzy spotkania) obejmuje:

 • wywiad z rodzicami,
 • badanie  Południowokalifornijskimi Testami Integracji Sensorycznej,
 • badanie Kwestionariuszem Obserwacji Klinicznej,
 • obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy.